ลงโฆษณา

ลงโฆษณาทางไลน์

ทำไมต้องลงโฆษณากับไลน์ FanFinfin

 • มีผู้ Follow ไลน์ที่เป็นกลุ่มเฉพาะ โฆษณาของคุณจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ตรงเป้าหมาย
 • กลุ่มลูกค้ามีความทันสมัย เพราะสามารถใช้ไลน์ และ Follow LINE@ ได้
 • มีกำลังซื้อ จากอุปกรณ์ที่ใช้งานไลน์ กลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อแน่นอน
 • ค่าใช้จ่ายที่สมเหตสมผล เนื่องจากคิดค่าโฆษณาตามจำนวนผู้รับข้อความ

การลงโฆษณา

 • ยิงข้อความโฆษณาทางไลน์ @fanfinfin.com
 • วิธีลงโฆษณา
  1. สอบถามราคาค่ายิงโฆษณาที่ไลน์ @fanfinfin.com
  2. ชำระเงิน พร้อมส่งสลิปการชำระที่ไลน์ (ดูวิธีชำระเงิน)
  3. ลูกค้าส่งข้อความที่ต้องการลงมาที่ ไลน์ @fanfinfin
  4. ทีมงานจะส่งต่อข้อความให้สมาชิกที่ Follow ไลน์ @fanfinfin.com ให้

ค่าใช้จ่าย

 • ข้อความละ 0.5 บาท
 • คิดค่าใช้จ่ายตามยอดคน Follow เช่น คน Follow 1000คน = 500 บาท ต่อการยิง 1 ข้อความ

ลงโฆษณาทางเว็บไซต์

ทำไมต้องลงโฆษณากับ FanFinfin

 • ผู้เข้าชมเว็บจำนวนมาก: ผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนมาก (ดูสถิติ) และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มั่นใจได้ว่าโฆษณาของคุณจะถูกเห็นจากผู้ชมเป็นจำนวนมาก
 • ผู้เข้าชมเว็บที่มีกำลังซื้อ: ด้วยยอดผู้ชมส่วนใหญ่ที่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยอย่าง iPhone, iPad, Samsung Galaxy มั่นใจได้ว่า ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีกำลังซื้ออย่างแน่นอน
 • โฆษณาของคุณจะไม่โดนบล็อค: ด้วยเทคนิคการวางโฆษณาของเรา มั่นใจได้ว่า โฆษณาของคุณจะไม่ถูกบล็อกด้วยเครื่องมือประเภท Adsblock
 • โฆษณาจะถูกมองเห็นโดยชัดเจน: เพราะเราจำกัดจำนวนโฆษณาไม่ให้มากจนเกินไป โฆษณาของคุณจะไม่ถูกลดความสนใจด้วย Information overload

ตำแหน่งการวางโฆษณา

 1. หน้าแรก: ปรากฏที่หน้าแรกของเว็บไซต์ มีทั้งหมด 3 ป้ายด้วยกัน
 2. หน้าหาแฟน: ปรากฏที่หน้าหาแฟน (หาตามรายการ, หาตามแผนที่, หาตามรูปภาพ) มีทั้งหมด 3 ป้ายด้วยกัน
 3. หน้ารายละเอียดแฟน: ปรากฏที่หน้ารายละเอียดแฟนของสมาชิกทุกคน (ตัวอย่าง) มีทั้งหมด 3 ป้ายด้วยกัน

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายจะคิดราคาเดือนต่อเดือน สามารถลงโฆษณาเพียงเดือนเดียวได้ (กรณีต้องการทดลอง สามารถลงที่ 1 สัปดาห์ก่อนได้) กรณีลงยาว 1ปี ราคาจะอยู่ที่ 11 เดือน มาก่อนเลือกตำแหน่งได้ก่อน

 • ตำแหน่งหน้าแรก
  • ราคา 650 บาท/ป้าย/สัปดาห์
  • ราคา 2,500 บาท/ป้าย/เดือน
 • ตำแหน่งหน้าหาแฟน
  • ราคา 650 บาท/ป้าย/สัปดาห์
  • ราคา 2,500 บาท/ป้าย/เดือน
 • ตำแหน่งหน้ารายละเอียดแฟน
  • ราคา 500 บาท/ป้าย/สัปดาห์
  • ราคา 2,000 บาท/ป้าย/เดือน

การเลือกตำแหน่งวางป้ายโฆษณา ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ชำระเงินก่อนเป็นผู้เลือก

วิธีการลงโฆษณา

 • ส่งรายละเอียดการลงโฆษณาที่อีเมล admin@fanfinfin.com ประกอบด้วย
  1. ภาพป้ายโฆษณา ขนาด 234x60 พิเซล
  2. ลิงก์ปลายทางที่จะชี้ไป เมื่อคลิกป้ายโฆษณา
  3. ตำแหน่งที่ต้องการลง
  4. สลิปการชำระตามตำแหน่ง และระยะเวลาที่ต้องการลง

การชำระเงิน

ชำระเงินผ่านมรูมันนี่ หรือโอนผ่านธนาคาร (ดูวิธีการชำระเงิน)

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่แอดมิน